Program SIDx – Simple Decision Expert je namenjen podpori več-kriterijskemu odločanju. SIDx, je enostaven za uporabo, saj uporabnika skozi celoten odločitveni proces vodi čarovnik za vnos odločitvenega modela in zato poglobljeno znanje o odločitvenih procesih ni potrebno. Vnos odločitvenega modela poteka po faza, katere so med seboj jasno ločene in jih takoj zaznamo.

SIDx omogoča razne analize alternativ, katere so v programu razširjene na značilnosti sodobne informacijske tehnologije.

PRENOS programa

Last modified: July 5, 2021